ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Server Information
Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์
 • EXP & JOB Rate
 • Base Exp & Job Rate : x50
 • Max Level : 99 / 70
 • Max Status : 99
 • Drop Item Rate
 • Normal Etc : x50
 • Normal Equipment : x50
 • Normal Card : x50
 • MvP Drop Item Rate
 • Mvp Etc : x1
 • Mvp Equipment : x1
 • Mvp Card : x1
Party Info ข้อมูลปาร์ตี้
 • Party Rate
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 26 คน
 • Party Share Rate
 • Share Party สูงสุด : 99 เลเวล
Guild Info ข้อมูลกิลด์
 • Guild Rate
 • สมาชิกกิลด์สูงสุด : 26 คน
 • Guild Alliance Rate
 • พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Castle
 • วันกิลด์วอร์ : ทุกวัน
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00
 • เปิดบ้านกิลด์จำนวนทั้งหมด : 5 หลัง ( ขึ้นอยู่ตามจำนวนกิลด์ที่ลงทะเบียนกิลด์ )
 • Guild War Item
 • เงินรางวัลวอร์ : จำนวน 1,000 - 3,000 บาท / หลัง
Ban Skill & Item Server ข้อมูลปิดการใช้งาน สกิล,การ์ด,ไอเท็ม
 • Skill Ban
 • Battle Chant : BAN ,
 • Abracadabra : BAN ,
 • Mind Breaker : BAN ,
 • Marionette Control : BAN ,
 • Loki's Veil : BAN ,
 • Battle Theme : BAN ,
 • Harmonic Lick : BAN ,
 • Acoustic Rhythm : BAN ,
 • Assassin Spirit : BAN ,
 • Rogue Spirit : BAN ,
 • High Jump : BAN ,
 • Card Ban
 • Item Ban
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Oridecon | Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 50% 40% 30% 20% 10% 10%
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 30% 15%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 30% 20% 10%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 50% 40% 20% 15% 10%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 50% 40% 30% 20% 15% 10%
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Enriched Oridecon | Enriched Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 60% 50% 40% 25% 15% 15%
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 25%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 30% 20%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 60% 50% 30% 20% 15%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 60% 50% 40% 30% 20% 15%
Command Server คำสั่งเปิดใช้งาน ฟรี
 • คำสั่ง
 • @lgp
 • @circle
 • @square on
 • @square off
 • @square 1-14
 • @shake
 • @aoes
 • @time
 • @at
 • @load
 • @noask
 • @autoloot
 • @alootid
 • @mobinfo / @mi
 • #stats
 • #itemlist
 • #cartlist
 • #storagelist
 • รายละเอียด
 • ตารางบอกระยะและลดอาการเเลค
 • เปิด / ปิด ระยะวงกลมตัวละคร
 • เปิด ระบบกรอบตัวละคร
 • ปิด ระบบกรอบตัวละคร
 • กำหนดระยะกรอบตัวละคร
 • ปิดการสั่นหน้าจอ
 • เปิด/ปิด สี Skill
 • ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งร้านค้า ออฟไลน์
 • นำตัวละครกลับจุด Save
 • ปิดคำชวนทุกอย่าง
 • เก็บไอเท็มทั้งหมด
 • เก็บไอเท็ม โดยระบุจำนวน
 • ตรวจสอบข้อมูล Monster
 • ตรวจสอบ Stats ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Item ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Cart ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Storage ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตัวอย่าง
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • Ex. @alootid 909
 • Ex. @mobinfo 1288
 • Ex. #stats ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #itemlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #cartlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #storagelist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ