ดาวน์โหลดเกมส์ [ เปิดให้ดาวโหลดแล้ว ] Download Client

Download For PC (Full Client)

Type File Size Description Link
Full Data (Link 1) 3.5 GB Cloud Drive Download
Full Data (Link 2) 3.5 GB Google Drive Download
Full Data (Link 3) 3.5 GB Mega Drive Download
Full Data (Link 4) 3.5 GB Mediafire Download
คำแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีตัวเกมส์ Ragnarok Online ให้ดาวน์โหลด Client Full ติดตั้งใช้งานได้ทันที

Download Program โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, โปรแกรมเสริม

Icon Name Description Link
Teamviewer Teamviewer โปรแกรม Remote Desktop Download
Anydesk Anydesk โปรแกรม Remote Desktop Download